Liên hệ với chúng tôi

KCN Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Tp Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên